Voordelen van het vlootmanagement

Voordelen, zover uw vloot reikt!

Met onze complete managementsystemen voor vorkheftrucks kunt u niet alleen in realtime bidirectioneel big data uitwisselen, maar ook analyseren – aan de hand van de parameters die u hebt ingesteld. Hiermee kunt u uw vloot zeer efficiënt aansturen – met de volgende resultaten:

  • geoptimaliseerde totale kosten
  • hogere productiviteit
  • grotere veiligheid
  • verbeterde efficiëntie


Toepassingsvoordelen van onze systemen

Geweldschade en reparatiekosten reduceren

Ongevallen worden geregistreerd door middel van een acceleratiesensor en met een optisch of akoestisch signaal op de truck aangegeven. Daarnaast kan de melding in realtime radiografisch op een pc (e-mail) of op een telefoon (sms) worden gemeld. De gevoeligheid van de sensor kan individueel en automatisch worden ingesteld. Naast de melding wordt het ongeval ook geregistreerd met datum, tijd en gebruiker. Desgewenst kan de truck in kruipsnelheid worden gezet en aan de bestuurder worden verzocht een geweldschade-controlelijst te beantwoorden, om de truck weer met de normale snelheid te kunnen gebruiken. Uiteraard is het ook mogelijk om de truck pas na onderzoek van de schadeoorzaak door een medewerker uit de werkplaats weer vrij te geven. Zo kunnen door geweldschade en reparaties veroorzaakte kosten aanmerkelijk worden verlaagd.

Meer veiligheid en verantwoordelijkheidsbesef in de omgang met trucks

Door het gebruik van onze producten krijgen de medewerkers een elektronische sleutel, die hen het recht geeft bepaalde trucks of truckgroepen te gebruiken. Zo stelt u veilig dat uitsluitend geschoolde medewerkers uw trucks gebruiken, de trucks niet worden “uitgeleend” of door andere afdelingen oneigenlijk worden gebruikt. Onze systemen zijn compatibel met de meeste technologieën voor de controle van fabriekspasjes. Zo kunnen uw bestuurders het kantine- of fabriekspasje ook als elektronische sleutel voor hun trucks gebruiken. In de software kunnen aan de sleutels een aantal extra functies worden toegewezen, bijvoorbeeld een vervaldatum, waarna de bestuurder niet meer het recht heeft om met de trucks te rijden. Bovendien kunt u bepaalde trucks voor alle gebruikersgroepen behalve het onderhoudspersoneel blokkeren, zodat de trucks op tijd voor de onderhoudsbeurt in de werkplaats staan.

Omvang en benutting van uw vloot optimaliseren

Registratie van gebruikstijden gegroepeerd op truck, afdeling en/of medewerker (inlogtijden, rusttijden, hefbelastingtijden, hefmotortijden). Documentatie van gelijktijdig truckgebruik om het vlootgebruik te bepalen en mogelijk te optimaliseren. Automatisch uitschakelen van trucks na overschrijding van de aangegeven rusttijd, waardoor de acculading wordt gespaard en brandstofkosten en CO2-uitstoot worden verlaagd.

Efficiëntere onderhouds- en serviceprocessen

Tijdige planning van onderhoudsbeurten op basis van de automatisch door de truck gemelde bedrijfsuren. Zo hoeft u geen kalender met onderhoudsbeurten meer bij te houden. Bovendien het automatisch versturen van berichten over de blokkering van het truckgebruik na uitgevoerde controleplicht aan de hand van een elektronische controlelijst.

Controleplichten voorafgaande aan het gebruik door elektronische controlelijsten afdwingen

Na het inloggen met de elektronische sleutel en voordat de bestuurder de truck in gebruik neemt, kan hij worden verplicht de bedrijfstoestand van de truck te inspecteren en aan de hand van een elektrische controlelijst te bevestigen. Als bij deze inspectie wordt vastgesteld, dat de truck niet gebruikt kan worden, wordt de medewerker weer uitgelogd en het systeem meldt automatisch aan de onderhoudsafdeling dat de truck onderhoud nodig heeft. Zo bespaart u aanmerkelijk op de onderhoudskosten, omdat gebreken vroeg worden herkend en gemeld kunnen worden.

De gebruiksplanning voor uw vloot sturen met realtime lokalisatie

Juist op luchthavens is het noodzakelijk de grondapparatuur voor een optimale gebruiksplanning in realtime te kunnen lokaliseren en daarmee snel beschikbaar te kunnen stellen. Ook toepassingen als trajectoptimalisatie of lokale gebruiksbeperking, bijvoorbeeld voor het verlagen van de rijsnelheid in gevarenzones, helpen bij het voorkomen van ongevallen en verbeteren zo de veiligheid op de werkplek

Meewerken aan innovaties

U heeft niet gevonden wat u zoekt? Onze ontwikkelingsafdeling heeft nog vele innovaties in de “pipeline”. Misschien zit de oplossing die u zoekt daar ook bij. Of we ontwikkelen samen met u een nieuw product, een nieuwe toepassing of een nieuwe variant van onze bestaande oplossingen. Hiervoor beschikken we over eigen productmanagers en software- en hardware-ontwikkelaars, die reeds veel oplossingen samen met klanten hebben ontwikkeld. De effectieve combinatie van vakkennis en een interdisciplinair team van klanten, partners en onze productmanagementafdeling biedt daarbij beslissende voordelen om belangrijke innovaties te realiseren. Neem contact met ons op. Wij wisselen graag met u van gedachten.